Psychotherapy in English

If you are looking for psychotherapy or psychological counselling in English in Oldenburg, please feel free to contact me. I'm working as an alternative practitioner in psychotherapy 
(= Heilpraktiker für Psychotherapie).

Focus of my private practice 

 • Work difficulties
 • Personal stress situations, burn-out 
 • Feelings of sadness, self-doubt & negative beliefs

Methods of treatment

 • Conversational therapy following Rogers
 • Resource based therapy
 • Systematic constellations
 • Positive psychology following Martin E.P. Seligman
 • Working with the inner child

Fees

The fee for psychotherapy following the German "Heilpraktikergesetz" is 70,00 EUR (50 - 60 minutes). This is to be paid in cash immediately after the session. As per German law there is no VAT on psychotherapy. In Germany "Heilpraktiker/innen für Psychotherapie"/ alternative practitioners for psychotherapy do not participate in the system of the statutory health insurance system - there is no reimbursement possible.

Contact

Please just send an email or leave a message on my voicemail including your name, phone number and the information when it is the best time to contact you.

Familienbrett, Systembrett
Sonja Blacquiere

Psychologische begeleiding in het Nederlands

Als u op zoek naar professionele psychologische begeleiding of psychotherapie in het Nederlands in Oldenburg, kunt u graag contact met mij opnemen. Ik werk als alternatieve behandelaar in de psychotherapie (= Heilpraktiker für Psychotherapie) en ik wil u graag op uw weg begeleiden. 

Focus van mijn praktijk

 • Moeilijkheden op het werk
 •  Persoonlijke stresssituaties, burn-out 
 •  Gevoelens van verdriet, zelftwijfel & negatieve  overtuigingen

Behandelingsmethoden 

 • Gesprekstherapie naar aanleiding van Rogers
 • Hulpmiddelen gebaseerde therapie
 • Symboliek
 • Systemisch werk
 • Positieve psychologie naar aanleiding van Martin E.P. Seligman
 • Werken met het innerlijke kind

Vergoeding

De vergoeding voor psychotherapie volgens de Duitse Heilpraktikergesetz bedraagt 70,00 EUR (50 - 60 minuten). Dit dient direct na afloop van de sessie contant betaald te worden. Volgens de Duitse wet is er geen BTW op psychotherapie. In Duitsland nemen "Heilpraktiker/innen für Psychotherapie"/ alternatieve behandelaars voor psychotherapie niet deel aan het systeem van de wettelijke ziektekostenverzekering - er is geen vergoeding mogelijk. 

Contact

Stuur een e-mail of laat een bericht achter op mijn voicemail met uw naam, telefoonnummer en de informatie wanneer het de beste tijd is om contact met u op te nemen. Ik neem dan graag zo snel mogelijk contact met u op.